Privacyverklaring & Cookiebeleid (EU)

Bij Restaurant ’t Freuleshoes worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Restaurant ’t Freuleshoes acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Restaurant ’t Freuleshoesis de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op woensdag 04 augustus 09.15 uur

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze service (catering, besloten lunch & diner, kookworkshops etc.) verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Per service gebruiken wij verschillende gegevens met verschillende doeleinden. Hieronder leggen wij u kort uit welke gegevens wij gebruiken en met welk doel:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Kookworkshops, cursussen en besloten lunches & diners bij Restaurant ’t Freuleshoes of Next Cuisine:

Bovenstaande gegevens gebruiken wij om telefonisch of via mail met u te communiceren over gemaakte reserveringen, de gereserveerde kookworkshop, cursus, besloten lunches of diners bij Restaurant ’t Freuleshoes en Next Cuisine. Daarnaast gebruiken wij u emailadres voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie hierover zie het kopje ‘contactformulier en nieuwsbrief’

 • Catering, besloten lunches & diners op locatie
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bovenstaande gegevens gebruiken wij om telefonisch of via mail met u te communiceren over de cateringaanvraag of besloten lunch/diner op locatie.  Adres en woonplaats worden gebruikt om de gereserveerde service te kunnen uitvoeren. Daarnaast gebruiken wij u emailadres voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie hierover zie het kopje ‘contactformulier en nieuwsbrief’

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • Per e-mail
 • Via social media

Contactformulier en nieuwsbrief 

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Wanneer u via email met Restaurant ’t Freuleshoes of Next Cuisine communiceert voegen wij u toe aan onze lijst met abonnees. Hiervoor gebruiken wij alleen uw emailadres. Mocht dit niet wenselijk zijn dan kunt u zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief. Dit is mogelijk door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief.

Mailchimp 

Wij gebruiken het programma Mailchimp om de nieuwsbrief te verzenden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden/partners, tenzij hier door u nadrukkelijk toestemming voor gegeven is.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de service af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Restaurant ’t Freuleshoes

Kerkplein 57
6367 EP Voerendaal
info@tfreuleshoes.nl
045 – 850 97 58

Wat zijn cookies en waar gebruiken we ze voor?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Cookies worden automatisch van je apparaat verwijderd. Voor sommige cookies is dit aan het einde van je internetsessie, terwijl voor andere geldt dat ze voor korte- of langere tijd bewaard blijven.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Daarnaast gebruiken we cookies zodat u informatie van de website kunt delen met uw (sociale) netwerk. We gebruiken cookies ook voor het onthouden van inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals taalinstellingen.

U kunt cookies weigeren. Via de browserinstellingen op je computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop je dit kunt instellen verschilt per browser. Hieronder kan je zien hoe dit voor jouw browser werkt:

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen voorbehouden cookieverklaring

Restaurant ’t Freuleshoes  behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.